(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)

පගා ගැනීමක් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කිරීමට ගිය පුද්ගලයකු ග‍්‍රාම නිලධාරීවරයාට පගා දීමට තැත් කිරීමේ අපූරු පුවතක් පසුගියදා අසන්නට ලැබුණේ දකුණු පළාතේ දුෂ්කර ගම්මානයකිනි. ප‍්‍රදේශයේ රක්ෂිත වනාන්තරයක වූ දොළ පාරක අනවසර මැණික් ගැරීමේ සිද්ධියක් පිළිබඳව ග‍්‍රාම සේවක නිලධාරියාට පැමිණිලි කිරීමට  පැමිණි ඔහු කියා සිටියේ මේ නීතිවිරෝධී කාර්ය සෙවීමට යන නිලධාරීන්ට එම පුද්ගලයා පගාව දෙමින් වැඬේ දිගටම කරගෙන යන බවයි.

”රාලහාමි මේකට අවංකවම මැදිහත්වෙලා රාජකාරි කරන්න. මේ වැඬේ නිසා දොළ පාරේ වතුර හිඳිලා. මඩ මතුවෙලා. පහළ ඉන්න අපට වතුර ගැනීම ප‍්‍රශ්නයක් වෙලා.” කී ඔහු ”මේක හරියට කළොත් අපි රාලහාමිට සලකනවා” කියමින් සාක්කුවට අත දමා රුපියල් දහසේ නෝට්ටුවක් මිට මොලවා ඔහුට දිගු කළේ තරමක බියකිනි. ”හරි ෂෝක්... පගාව නවත්තන්නත් පගාව දෙන්න හදනවා.” ග‍්‍රාම සේවක කීවෙන් ඔහුට තරු පෙනුණාලූ.