(කටුගස්තොට ධම්මික ගුණවර්ධන)

ඉත්තෑවෙකු නිසා දුරියන් සොරකු බඩුත් එක්ක හසුවීමේ පුවතක් කටුගස්තොට නගරාසන්න ගම්මානයකින් වාර්තාවේ. වාර්තාවන අන්දමට සිදුවී ඇති සිද්ධිය සැකවින් මෙසේයි.

මේ දිනවල ප්‍රදේශයේ පවතින දුරියන් පලදාව නිසා දුරියන් ගස් හිමියන්ට බෙහෙවින් අතමිට සරුවී තිබුණද රාත්‍රියේ වැටෙන දුරියන් එළිවෙන්ට පෙර සොරුන් විසින් පැහැරගෙන යාම ඔවුනට ලොකු ගැටලුවක් වී තිබුණි. එක් රාත්‍රියක දුරියන්ගස් හිමියකු දුරියන් ගෙඩි වැටෙන ශබ්දය ඇසී විදුලිපන්දමක් ද රැගෙන ලහි ලහියේ ඒ දෙසට ගිය නමුත් ඔහු දැක ඇත්තේ ඇස් දෙක පමණක් විවෘත වන ලෙස මුළුමනින්ම මුහුණ ආවරණය කරගත් පුද්ගලයෙකු වැටුණු දුරියන් රැගෙන දෙවට දිගේ දිවයන අයුරුය. එසේ පලා යන පුද්ගලයා තවත් සුළු මොහොතකින් පළාතම දෙවනක් වන ලෙස කෑ ගැසීම නිසා දුරියන් ගස් හිමියා පමණක් නොව අසල්වාසීන් ද ඒ දෙසට දිව ආවේ රාත්‍රියේ ඇසුණු මේ මරලතෝනිය කුමක්දැයි බැලීමටය.

එවිට ඔවුන් දැක ඇත්තේ දුරියන් සොරාගෙන ගිය පුද්ගලයා ඉත්තෑවෙකුගේ ඇඟ මත වැටී ඉත්තෑ කුරු ඇඟ ඇනී ඒවා ගලවා ගත නොහැකිව දඟලමින් කෑ ගසන බවකි. අනතුරුව ඔහුට පිහිට වූ පිරිස දුටුවේ එම දුරියන් හොරා අසල්වැසි තරුණයෙකු බවයි. දුරියන් හිමියාද අසල තිබූ දුරියන් ටික එකතු කැරගෙන ගියේ හොරාට නියම දඬුවමක් ලැබුණා කියමිනි.