(කුණ්ඩසාලේ - පී.එම්. රාජපක්ෂ)
දුම්බර ප්‍රදේශයේ මහවැලි ගඟට නුදුරු ගම්මානයක ගෙම්බන් එළවීමට අපුරු උපක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමට ගොස් අමාරුවේ වැටීමේ සිදුවීමක් පසුගියදා අසන්නට ලැබුණි.


මෙම සිද්ධියට මුහුණ පෑ පුද්ගලයා රැකියාව ලෙස විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම සිදු කළ අතර, එම ව්‍යාපාරය හරහා මාසිකව සැලකිය යුතු ආදායමක් උපයන ලදී. ඒ සඳහා සකස් කළ විසිතුරු මත්ස්‍ය පොකුණු කිහිපයක්ද ඔහුගේ නිවස ආසන්නයේම පිහිටා තිබිණි.


මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟම එම පොකුණු ගෙම්බන්ගේ රජ දහනක් බවට පත්වූ අතර, ගෙම්බන් එම පොකුණු කිහිපයම ආක්‍රමණය කිරීමත් සිදුවිය.


කාලය ගතවීමත් සමඟ ගෙඹි ගහණය වැඩීවීමත්, ඒ හේතුවෙන් ගෙම්බන්ගේ කන්කරච්චලය සවස් කාලයේදී ඔහුට මෙන්ම පවුලේ උදවියට ද මහත් හිසරදයක් විය.


ගෙඹි උවදුරෙන් මිදීම සඳහා විවිධ උපක්‍රම රැසක් යෙදූ නමුත් ඒ කිසිවකින් ප්‍රතිඵල අත් නොවිණි. ඒ අතර ව්‍යාපාරිකයාගේ විසිතුරු මසුන් ගැණුම්කරුවකු විසින් අපූරු උපදෙසක්  ඔහු වෙත ලබා දෙන ලදී.


ඒ අනුව  පොකුණු වටා ලාම්පු තෙල් යෙදූ පන්දම් පත්තු කිරීමට උපදෙස ලබා දෙන ලදී. ඒ සඳහා දිනයක් ද  වේලාවක් ව්‍යාපාරිකයා වෙත නියම කර දෙන ලදී. අදාළ දිනයේ මිතුරාගේ උපදෙස් පරිදි අකුරට පන්දම් දැල්වීම සිදු කළ අතර, එම පිළියමට අනුව එදින ගෙඹි කරච්චලයෙන් මිදී සුව නින්දක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකිවිය.


පසුදින උදෑසන විසිතුරු මත්ස්‍ය ව්‍යාපාරිකයා තම දෛනික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පටන් ගත් අතර පොකුණු කිහිපය පරීක්ෂා කිරීමේදී පොකුණුවල මසුන්ගේ අඩුවක් ඇති බව ඔහුට වැටහිණි.


ඒ අනුව තවදුරටත් සොය බැලීමේදී සත්‍ය ඔහුට වැටහෙන්නට වැඩි වේලාවක් ගත නොවිණි. ගෙවුණු රැයේ ගෙඹී කරච්චලෙන් මිදී තමන් සුව නින්දේ පසුවූ අවස්ථාවේ, දල්වන ලද පන්දම්වල එළිය ආධාරයෙන් පොකුණුවල සිටි විසිතුරු මත්සයින් මළු පුරවා කවුරුන් හෝ රැගෙන ගොස් ඇති බවයි.