(බමුණාකොටුව - එච්.එම්.එන්. හේරත්)
බස්රථයක සවිකර තිබූ රූපවාහිනි යන්ත්‍රයේ දිස්වූ කාන්තා රංගනයෙන් කුල්මත් වූ පුද්ගලයකුට නියමිත ස්ථානයෙන් බැස ගැනීමට නොහැකි වූ බව කියන සිද්ධියක් බමුණාකොටුව ආසන්න ප්‍රදේශයකින් වාර්තා විය.


විවාහකයකු වූ ඔහු ගමනක් ගොස් ආපසු තම නිවෙස බලා ගමන් ගනිද්දී මෙම සිද්ධියට මුහුණ පෑමට සිදුව තිබේ.


 “ආජි තපර ලාහිලා බීජී තපර ලාහිලා” යන ගීතයට අනුව දර්ශනය වූ කාන්තා රංගනයෙන් ප්‍රීතියට පත් වූ මෙම පුද්ගලයා බැසීමට නියමිත ස්ථානය පසුකර කිලෝමීටර් 3ක් පමණ ඉදිරියට ගොස් තිබිණි. 


බහින ස්ථානය මතක් වී කලබලයට පත්ව බෙල් එක කිහිප වතාවක් නාද කළත් රියැදුරු මහතාද එම ගීතයට සවන්දීම නිසා බෙල් එකේ නාදය නොඇසීමෙන් බස්රථය තවත් මදක් ඉදිරියට ධාවනය විය. එහිදී මගියා රියැදුරුට බැන වදින්නට විය. 


“අපි දෙන්නාටම සිදු වූයේ එකම සිද්ධියක් නිසා කලබල විය යුතු නෑ අයියා පරෙස්සමින් බැහැගන්න” යැයි රියැදුරු මහතා කියද්දී ඔහු බස්රථයෙන් බැසගත්තේ තමාටම දොස් නගමිනි.