කටුගස්තොට - ධම්මික ගුණවර්ධන)
“ගා” “කා” පටළවා ගත් රෝගී කතක් ගෑමට ඇති බෙහෙතක් අනුභවකර පැමිණි පුවතක් මහනුවරට තදාසන්න ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකින් වාර්තා විය.


සිද්ධිය සැකෙවින් මෙසේය.


මැදිවිය ඉක්ම වූ ඇයට නිරන්තරයෙන් ඇතිවන දනහිස් ඉදිමුව හේතුවෙන් එක් එක් වෛද්‍ය ක්‍රම මෙන්ම එක් එක් වෛද්‍යවරුන් ළඟට ද ප්‍රතිකාර සඳහා ගියේ තම රෝගී තත්ත්වය නිට්ටාවට සුවපත් කරගැනීමේ පරම පවිත්‍ර වූ චේතනාවෙනි.


මේ අතර ඇගේ මිතුරියකගෙන් ලැබුණු තොරතුරකට අනුව අදාළ ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය කරා පැමිණි ඇයට එය සුවකර දීමට හැකිබව එම වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන භාර වෛද්‍යවරයා පැවසීම නිසා ඇගේ සිතට නැගුණේ අපමණ වූ ප්‍රීති ප්‍රමෝදයකි.


ඒ අනුව ඇයගේ රෝගී තත්ත්වය පරීක්‍ෂා කළ වෛද්‍යවරයා කිසියම් බෙහෙතක් ඇය වෙත දී දින තුනක් එය පාවිච්චි කළයුතු පිළිවෙත සඳහන් තුණ්ඩුවක් ද ඇය වෙත ලබා දී පිටත් කර හැරියේ නැවත දින තුනකින් පැමිණෙන ලෙසට ලබාදුන් උපදෙස් ද සහිතවය.


ඒ අනුව දින තුනකින් නැවත පැමිණි රෝගී කාන්තාවගෙන් අදාළ රෝගී තත්ත්වය විමසූ විට ඇය පවසා ඇත්තේ බේත තිත්ත වූවත් ලෙඬේ සුවකර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා බෙහෙත අමාරුවෙන් කෑ බවයි.