(මීරිගම විශේෂ පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි)
උසස් අධ්‍යාපනය ලබන පෙම්වතුන් යුවළක් කුලියට යොදාගත් මවක සමඟ පැමිණ සහෝදරයන් ලෙස පෙනී සිටිමින් නවාතැනක කාමරයක් කුලියට ගැනීමේ සිද්ධියක් කොළඹින් දකුණේ පිහිටි නගරයකින් වාර්තා විය. ප්‍රදේශයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සිසුන් සඳහා සේවාවන් සලසන නවාතැන්පළකි. මව පුතා සහ දියණිය සමඟ එහි පැමිණියෝය.

නවාතැනේ හිමිකාරිය හමු වූ මව පැවැසුවේ තම දරුවන් වන අක්කාත් මල්ලීත් ප්‍රදේශයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකට ඇතුළත්වීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති බවයි. ඔවුන්ට නේවාසික පහසුකම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලුවේ දාරක ප්‍රේමය ඉස්මතු කරමිනි. එක කාමරයක් ලැබුණත් සෑහීමකට පත්වන බව අම්මා පැවැසුවාය. ඒ වනවිට එක් කාමරයක යුවතියක නේවාසිකව සිටි බැවින් අක්කාට එම යුවතිය සමඟ සිටීමටත් තරුණ මල්ලීට වෙනම කාමරයකුත් ලබාදීමට නවාතැනේ හිමිකාරිය පියවර ගත්තේ මවගේ ඉල්ලීම ඉහත දැමිය නොහැකි බැවිනි. සතියක් දෙකක් ගත විය.

කාමරයේ සිටි යුවතියට මේ අක්කාගේත් මල්ලීගේත් වෙනසක් දක්නට ලැබිණි. ඔවුන්ගේ හැසිරීම සොහොයුරු පෙමකට වඩා ආදරවන්තයන්ගේ හැසිරීමකට සමාන බව ඇයට හැඟී ගියාය. ඇය තවදුරටත් ඔවුන් පරීක්‍ෂාවට ලක් කරන්නට කල්පනා කළාය. අන්තිමේ ඇය ජය ගත්තාය. අක්කාගේ වාසගම නම ලිපිනය එකක්ය. මල්ලීගේ වාසගම නම ලිපිනය වෙනත් එකක් බව ඇයට සොයා ගන්න ලැබිණි.

තවදුරටත් සොයා බලද්දී මල්ලී ලෙස හැඳින්වුවත් තරුණයා අක්කාට වඩා වැඩිමහල් බව ද මේ දෙන්නාගේ නිවෙස්වල කිසිවෙක් මේ සිදුවීම ගැන නොදන්නා බව ද නවාතැන සොයා ගැනීමට පැමිණි මව නගරයෙන් සොයා ගත් කුලී මවක බව ද අනාවරණය වූයේය. ඇය මේ බව නවාතැනේ හිමිකාරියට දන්වුවත් ඇයට දෙදෙනකුගේ නේවාසික ගාස්තුව වටිනා බව පැවැසීමෙන් පසු තරුණිය වෙනත් නවාතැනක් සොයා ගියේ තමන්ගේ ආරක්‍ෂාව සලසා ගත යුතු නිසාය.