(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)
කඩ මණ්ඩියක වූ සිල්ලර වෙළඳසලක කඩහිමියාට ගණන් හිලව් ගැන හොඳ දැනුමක් තිබුණත් අකුරු ශාස්ත්‍රය ගැන එතරම් දැනුමක් තිබුණේ නැත.


පසුගිය දිනවල ඇදවැටුණු මහ වැසි නිසා එම කඩ බක්කියේ වූ කරවල නරක් වී ගියද ඔහු කපටිකමෙන් ඒවා අලෙවි කළේය. මේ පිළිබඳ ගැටුම් ද ඇති විය.


පසුගිය දිනක කඩයට ආ කොලුගැටව් කීප දෙනකු කඩය ඉදිරිපස දැන්වීමක් ගැසීමට මුදලාලිගෙන් අවසර ඉල්ලීය. දේශපාලන ඒවානම් අලවන්න එපා යැයි ඔහු කීවේ තරමක කෝපයෙනි. “නෑ මේ බිස්නස් ගැන එකක්” ඔවුන් කීවෙන් ඊට අවසර ලැබිණි.


පසුවදා කඩයට ආ අය එය කියවා සිනාසීම මුදලාලිගේ හිතට ඇල්ලුවේ නැත. ඒ ගැන විමසූ විට එක් අයකු කීවේ” මුදලාලි ඇත්තම කියල වෙළඳාම් කරනවා. ඒක හොඳයි කියාය. “මං එහෙම තමයි” මුදලාලි ආඩම්බරයෙන් කීවත් හිතට කිසියම් සැකයක් මතු වී අමාරුවෙන් දැන්වීම කියවීය. “මෙහි කුණු කරවල විකිණීමට තිබේ” යන්න කියවූ ඔහු කොලු ගැටුවන්ට කුණු බැණුම් බණිමින් දැන්වීම ඉරා දැමුවාලු. සබරගමුව පැත්තෙන් ඇසුණු සත්‍ය පුවතකි.