එක්දරු මවක වූ ඇය රැකියා විරහිත ගෘහණියකි. සැමියා දකුණු පළාතේ ප්‍රකට ආයතනයක මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකි. එදින සැමියාගේ උපන් දිනය වීම නිසා උදෑසන ඉතා කාර්යබහුල වූයේ සංග්‍රහ කටයුතු අධිකවීමත් පෙර පාසල් දරුවාව පාසල් ගෙන යාමට උවමනා කළමනා සකස් කිරීමත් නිසාය.


සැමියාට දිවා ආහාරය සැකසීමට බැරිවූ නිසා “ඔයාට දවල්ටත් කිරිබත් ටිකක් පාර්සල් කළා” කී අතර සැමියාද ඊට එකඟවී දරුවාත් කළමනා සියල්ල ද රැගෙන ගෙයින් පිටවිය.


දහවල් දොළහට පමණ දරුවා රැගෙන ඒමට පෙර පාසලට ගිය මව සොයා ආ දරුවා කීවේ තමාට පෙර පාසලේ වැඩට ගෙන ඒමට සකස් කළ කිරි මැටි පාර්සලය නොවූ බවත් කිරිබත් පාර්සල් දෙකක්ම වූ බවත්ය.


ඇයට දෙවියන් සිහිවිය. කිරිබත් පාර්සලය හා කිරි මැටි පාර්සලය මාරුවී ඇති බව ඇයට සිතිනි. වහාම සැමියාට දුරකතන ඇමතුමක් දී මේ පටලැවිල්ල සැමියාට කී විට ඔහු සිනාසුණේය. 


“කමක් නෑ. අද උපන් දිනේට ගෙදරින් ලැබුණු කිඹුල්කෑම එක විසිකරල මම කඩෙන් කන්නං” ඔහු පැවැසීය. කිඹුල්ලු කිරි මැටි ගිලින කතාව මතක් වූ ඇයට ද සිනා ගියාලු.
(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)