කුලියකුත් නොගෙන ඉන්න හිටින්න දුන් නිවෙස යළි ඉල්ලා ගන්නට යන විට එහි වහලත් දොරවලුත් සමග නිවසේ බඩු මුට්ටු ද රැගෙන ගොස් තිබූ පවුලක් පිළිබඳ පුවතක් මොනරාගලින් වාර්තා වේ. 


මෙම නිවෙසේ අයිතිය වත්මන් ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයකු සතුය. 


ඉන්න හිටින්නට තැනක් නැතිව අසරණ වී සිටි කුඹුක්කන ප්‍රදේශයේ පවුලකට තමන්ගේ වත්තක පිහිටි නිවෙසක් ලබා දී ඇත්තේ වත්තේ කටයුතුත් බලා කියාගෙන නිවෙසේ ඇති තරම් කාලයක් සිටින ලෙස පවසමිනි. 


වසරකට අධික කාලයක් මෙම යුවළ එහි ජීවත් වී ඇති අතර හදිසියේම යන්නට ඕනෑ බව පවසා තිබේ. ඒ අනුව එම මන්ත්‍රීවරයා යන්නට අවසර දී ඇති අතර කුලී තැනකට යනවා නම් රුපියල් 4000ක මුදලක් ද දෙන්නට පොරොන්දු වී තිබේ. ටික දිනකට පසු මෙම පුද්ගලයා පැමිණ නිවසක් සොයා ගත් බවත් ඊට අවැසි කුලිය ලෙස රුපියල් හාරදහසක මුදල ඉල්ලා තිබේ. 


ඊට පෙර තමන් කලින් සිටි නිවසේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට එම නිවසට ගොස් ඇති මන්ත්‍රීවරයාට තරු පෙනී ඇත්තේ නිවසේ වහල තබා ඉදිරිපස දොර ද නොමැති බව දැන ගැනීමත් සමගය. 


අනතුරුව ගේ ඇතුළට ගොස් බලන විට තිබූ ඇඳ, පුටු, මේස හා කුස්සියේ තිබූ උයන පිහන දේවල් පවා මෙම පුද්ගලයා විසින් රැගෙන ගොස් ඇති බව මන්ත්‍රීවරයාට තේරුම් ගියේය. 


මේවට පොලිසි ගියොත් මටත් ලැජ්ජයි. ආත්මෙත් ඉවරයි. හොඳ වෙලාවට මම රුපියල් හාරදාහ නොදී ගේ බලන්න ආවේ. නැත්තං ආයෙත් මං මේ ගොනාට තව අවුරුදු ගාණක් රැවටෙනවා යැයි තමන් සමග පැමිණි අතවැසියට පැවසුවාලු. 
වැල්ලවාය අයි.ආර්. ඉන්දික