දකුණු පළාතේ උප නගරයක් අසල වු ග්‍රාමීය බැංකු  ශාඛාවකට පසුගියදා උදේම පැමිණි වියපත් මවක් රුපියල් දාහේ නෝට්ටුවක් කළමනාකාරිණියට දී මාරුකර දෙන ලෙස ඉල්ලුවාය.“නෝනා මට බස් එකේ යන්න මාරු සල්ලිත් ඕනෑ. නැත්නම් ඉතුරු සල්ලි දෙන්නෙ නෑ”ඇය තවදුරටත් කීවාය. ඇයට මාරු කාසි හා නෝට්ටු ලැබුණි.


සවස් වරුවේද ඇය එම බැංකුවට ආවාය. “නෝන් මං ගෙදර යන ගමන් මගේ මේ සිල්ලර කාසි අරගෙන තනි නෝට්ටුවක් දෙන්න” ඇය කීවාය. “ඇයි ආච්චි” කළමනාකාරිනිය විමතියට පත්ව ඇසුවාය.

“ගෙදර තනි කොළයක් අරන් ගියාම ඒක හංග ගන්න ලේසියි” කී ඇය කපටි සිනාවක් පා සල්ලි කීය කීය හරි ඉල්ලගෙන නෑදෑයො හිඟන්නො ගෙදරට එනවා. එතකොට හිතට එකඟව මාරු සල්ලි නෑ“ කියල බේරෙන්නත් පුළුවන්” කී ඇය කළමනාකාරිනිය දුන් නෝට්ටුව ඉනේ සඟවා ගත්තාය. 
(තිහගොඩ උපසේන ලියනගම)