සිංහල අලුත් අවුරුද්දට තෑගි බෝග අරන් නෑ හිත මිතුරන් බැලීමට යාම කොයි කවුරුත් චාරිත්‍රයක් විදියට කරනවා. විහිළුකාරයකුවන සුගතපාලගේ ගෙදරටත් වටපිටාවෙ හැම ගෙදරකින්ම වගේ ඇවිත් තිබුණත් ඔවුන්ට ඒ ගෙවල්වලට යන්න තරමක් ප්‍රමාද වුණා. 


මේ අවුරුද්දේ කිසිම ගෙදරකට තාම ගොඩ වෙන්න බැරි වුණ නිසා දැන්වත් ගිහින් එන්න යමු ද?” කියලා සුගතපාලගෙ හාමිනේ කීවා. 


ගෙවල්වලින් ගෙනා සීනි, බිස්කට්, කේක් සහිත පාර්සල් රැසක් තිබුණත් කොයි ගෙදරින් කොයි පාර්සලය ද ගෙනාවෙ කියලා තෝරා බේරා ගන්න ඔවුන්ට අමාරු වුණා. කිසියම් ගෙදරකට ඒ ගෙදරින් ගෙනා පාර්සලයම ගිහින් දුන්නොත් වස ලැජ්ජාවක් තමයි වෙන්නෙ. මේකට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා හාමිනේ සුගතපාලගෙන් ඇහුවා. 


කිසි කතාවක් නැතිව ගෙදරට හම්බවෙලා තිබුණ සීනි කේක් බිස්කට් සහිත පාර්සල් ටික ලොකු බෑග් එකකට දාලා කර තියාගෙන හාමිනෙත් එක්ක අල්ලපු ගෙදරට ගිය සුගතපාල, කරේ තියන් ගිය බෑග් එක බිමින් තියලා, “අනේ නංගියේ උඹලගෙ ගෙදරින් ගෙනාවෙ නැති ඕන පාර්සලයක් මේකෙන් තෝර ගනින්” කියලා කිව්වලු. 


(කඹුරුපිටිය - ප්‍රීති ජයවර්ධන)