(නිමල කොඩිතුවක්කු)

රටතුළ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය දිරිමත් කිරීම සඳහා මෙවර අයවැය යෝජනා සාධනීය පියවරක් බව ශ‍්‍රි ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති සුජීව සමරවීර මහතා අද (13) පැවසීය.

අයවැය යෝජනා මගින් රජය හදුන්වාදී ඇති ව්‍යවසායක ශ‍්‍රි ලංකා සංකල්පය ප‍්‍රශංසනීය වැඩපිළිවලක් බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

ව්‍යවසායක ශ‍්‍රි ලංකා ණය යෝජනා ක‍්‍රමය  සහ කෘෂි ක්ෂේත‍්‍රය සංවර්ධනය මෙන්ම  කාන්තා සහ තරුණ ව්‍යවසාය සංවර්ධනය කිරීමට රජය යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත අංශයේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක් වෙන් කරමින් සංවර්ධන බැංකුවක් පිහිටුවීමටත් රජය යෝජනා කර තිබෙනවා.

මෙම සියළු කාරණාවලට අමතරව මෙවර අයවැයෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ  ණය ලබාගැනීමේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය පහසුකම් අරමුදලක් ස්ථාපිත කිරීමටත් යෝජනා කර තිබෙනවා. ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ගෙන ඇති හොඳ යෝජනා හැටියට මේවා හදුන්වාදිය හැකියි.

නීල ආර්ථිකය වැඩසටහන යටතේ ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සදහා වූ යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ධීවර ක්ෂේත‍්‍රයට අමතරව වෙනත් ක්ෂේත‍්‍ර සදහාත් මෙවැනි යෝජනා හදුන්වා දී තිබෙනවා.

මහනුවර, ගාල්ල, අනුරාධපුරය සහ යාපනය  යන නගර සදහා යෝජිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මගින්  එම කළාප සදහා ආර්ථික ප‍්‍රතිලාභ ඇතුළත් කර තිබෙනවා.  එමගින් එම කලාපයන් සඳහා අවශ්‍ය සමාන සංවර්ධන අවස්ථා සැපයීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එමෙන්ම  රටතුළ ජාතික සංහිදියාව ස්ථාපිත කිරීම සදහාත් මෙය ඉවහල් වනවා. 

මාර්ග පද්ධතිය සහ යටිතල පහසුකම් රටේ ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කෙරෙනවා. රජය මෙවර අයවැයෙන් ඒ සදහාත් වැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා. ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති ඒ අතරින් සුවිශේෂයි. එමෙන්ම සියලූ විද්‍යුත් වාහන සඳහා බදු අඩුකිරීමට පියවර ගැනීම ඉතා සාධනීය තීරණයක්. 

කෙටිකාලීන  තාවකාලික ආදායම් ප‍්‍රතිපත්ති වලට වලට වඩා මධ්‍ය කාලීන ආදායම් ප‍්‍රතිපත්ති යෝග්‍ය බව අපේ අදහසයි. අමතර බදු ඉවත් කරමින් ආයෝජනය සදහා පැහැදිලි පසුතලයක් ඇති කිරීමට රජය ගන්නා උත්සාහය අගය කළ යුතුයි.