( තිළිණි ද සිල්වා )
මේ වසරේ ජනාවාරි සිට මාර්තු දක්වා  ගතවූ මුල් මාස 03 තුනේදී විදෙස් සංචාරකයින් හත් ලක්ෂ හතළිස් දහසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කර සිටී.
 
ඒ අනුව ඉකුත් වසරේ මුල් මාස තුනේදී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව හා සැසඳීමේදී එය සියයට 4.6ක වර්ධනයක් යැයි එම අධිකාරිය කියා සිටී.පසුගිය වසරේ මුල් මාස 3 දී විදෙස් සංචාරකයින්  707,924 කු පැමිණ ඇත.
 
පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී සංචාරකයින් 244,239 ක්ද , පෙබරවාරි මාසයේදී සංචාරකයින් 252,033 ක් හා  මාර්තු මාසයේ දී සංචාරකයින් 244,328දෙනෙකු මෙරටට පැමිණ ඇතැයි එම අධිකාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී. 
 
ඉකුත් මාර්තු මාසයේදී වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙනි.එරට වැසියන් 34,812 ක් ද , බි‍්‍රතාන්‍යයෙන් සංචාරකයින් 29,682 ක්ද , චීනයෙන් සංචාරයකයින්  23,759 ක්ද මේ වසරේ මුල් මාස තුනේදි දිවයිනට පැමිණ ඇත.
 
තවද ජනවාරි මාසයේ දී සංචාරකයින් 9,581 ක්ද ,පෙබරවාරි මාසයේ දී 12,307 ක්ද මාර්තු මාසයේ දී සංචාරකයින් 16,642 ක්ද වශයෙන් විදෙස් සංචාරකයින් වසරේ මුල් මාස තුනේදී මගී නෞකාවලින් මෙරටට පැමිණ ඇත.