තිළිණි ද සිල්වා 
 
ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයින්ට ආනයන - අපනයන නීති රෙගුලාසි සහ ක්‍රියාපටිපාටි  පිළිබඳ තොරතුරු එකම ස්ථානයකින් ලබා ගැනීම සඳහා ‘‘ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ තොරතුරු බිහිදොර ’’ නමින් විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කරනු ලැබූ බව කර්මාන්ත හා වානිජ අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.

 
මෙම  වැඩසටහන හරහා රටෙහි හිතකර ව්‍යාපාරික පරිසරයක් ඇති කිරීම, දේශීය හා විදේශික ආයෝජකයින්ට වෙළඳ නීති සහ රෙගුලාසි පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට හැකි වීම, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයින්ට ආනයන අපනයන කටයුතු පහසු කරගැනීමේ තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකිවන බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
 
තවද මෙමඟින් තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බැවින් මෙමඟින් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ද එම ක්ෂේත‍්‍රයන් හි කටයුතු කරන සියලූම පාර්ශවකරුවන්ගේ ද කාලය ඉතිරි වනු ඇතැයි එම අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දේ.
 
එහි මෙහෙයුම් ආයතනය ලෙස වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන අතර මේ සඳහා ලෝක බැංකුව සහ ශ‍්‍රී ලංකා  ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.
 
තවද ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආර්ථීකය පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්, ව්‍යාපාර අරම්භක ක‍්‍රියාවලිය, ආනයන අපනයන මාර්ගෝපදේශය මෙන්ම විශේෂ අර්ථික ක්ෂේත‍්‍රයන් පිළිබඳ තොරතුරු, අපනයන සැකසුම් කලාප, දේශ සීමා හරහා වෙළඳාම , ශ‍්‍රී ලංකාව අත්සන් තබා ඇති ජත්‍යන්තර, කලාපීය සහ ද්වීපාර්ශවීය වෙළඳ ගිවිසුම් හා එයට අදාල නීති රෙගුලාසි මෙන්ම ඒවායෙහි ප‍්‍රතිලාභ යනාදී විශේෂාංග ද මෙයට ඇතුලත් වන බව එම අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.