ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයකු සහ තේ කර්මාන්තයේ ප්‍රවීණයකු වන ලුසිල් විජේවර්ධන මහතා නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරයට පත් කර ඇත.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා විසින් විජේවර්ධන මහතාට එම තනතුරට අදාළ ලිපිය බත්තරමුල්ලේ පිහිටි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ (21) පිරිනමනු ලැබිණ. 

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් 26 වැනිදාට පෙර ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරය හෙබවූයේ ද ලුසිල් විජේවර්ධන මහතාය. 

විජේවර්ධන මහතා සොෆ්ට්ලොජික් ස්ටොක්බ්‍රෝකර්ස් ලිමිටඞ් සමාගමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අතර අනුග හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඞ් සමාගමේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් ද කටයුතු කළේය.

රෙජන්සි ටීස් ලිමිටඞ් සමාගමේ ආරම්භක අධ්‍යක්ෂවරයා වන්නේ ද විජේවර්ධන මහතාය. 

විජේවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ අධි සාමාජිකයකු වන අතර හෙතෙම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ  ව්‍යාපාර පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධිධාරියෙකි. 

විජේවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසමේ ආරවුල් නිරාකරණය කිරීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයකු ලෙස ද කටයුතු කරයි. 

055