සෞදි අරාබියෙන් අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා ශී‍්‍ර ලංකාවේ ව්‍යාපාරවලට ණය පහසුකම් දීමට සංවර්ධනය සඳහා වූ සෞදි අරමුදල තීරණය කර තිබෙන බව ශී‍්‍ර ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියයි. වාර්තාවලට අනුව ශී‍්‍ර ලංකාවේ ව්‍යාපාර සෞදියෙන් පොහොර, ප්ලාස්ටික් අමුද්‍රව්‍ය, රැහැන් සහ විදුලි වයර ආනයන කරන අතර එම ව්‍යාපාරවලට අදාළ ණය පහසුකම හිමිවනු ඇතැයි පැවසේ. සංවර්ධනය සඳහා වූ සෞදි අරමුදලේ විදෙස් ගැනුම්කරුවන්ට දෙන ණය පහසුකම යටතේ ශී‍්‍ර ලංකාවේ ව්‍යාපාරවලට අදාළ ණය පහසුකම හිමි වේ.

මෙම ණය පහසුකම ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධනය සඳහා වූ සෞදි අරමුදලේ නිලධාරීන් සහ ශී‍්‍ර ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයෙන් නිලධාරීන් අතර ඉකුත් දා සාකච්ඡාවක් ද පැවැත්විණි. ඒ අනුව වසර දෙකක කාලයක් තුළ නැවත ගෙවීමේ පහසුකම මත හිමිවන අතර නැවත ගෙවීමේ උපරිම කාලය වසර දහයක් බව සංවර්ධනය සඳහා වූ සෞදි අරමුදලේ අලෙවිකරණ විශේෂඥ සියද් අල්සබ්බාලි පැවැසීය. ආනයන හෝ ව්‍යාපෘතිය මත නැවත ගෙවීමේ කාලය තීරණය වනු ඇත. ණය පිරිනමන්නන්ගේ අවම සහන කාලය මාස හයකි.