(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)

රබර් මිල පහළ බැසීම නිසා කුඩා සහ මහා පරිමාන රබර් වතු හිමියන් මෙන්ම රබර් ක්ෂේත‍්‍රය ආශ‍්‍රිතව විවිධ රැකියාවල නියුතු පිරිස් දැඩි අසීරුතාවට පත්ව සිටිති.

මේ දිනවල වේලන ලද ෂීට් රබර් කිලෝවක මිල රුපියල් දෙසිය විස්සත් දෙසිය පනහත් අතර පහළ මට්ටමක පවතින බව රබර් වතු හිමියෝ කියති. රත්නපුර, කලූතර, ගාල්ල, මාතර සහ මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික් ආශ‍්‍රිතව රබර් වගාකරුවෝ වැඩිපුර සිටිති. 

මහා පරිමාන වතු සමාගම් ද රබර් මිළ පහළ බැසීමෙන් දැඩි අසීරුවට පත්ව සිටිති. කර්මාන්ත නඩත්තු සේවක වැටුප් ගෙවීම් ආදී ගැටලූ රැසකට ඔවුහුද පත්ව සිටිති.

ලංකාවේ රබර් ආශ‍්‍රිත කර්මාන්ත රැසක් ක‍්‍රියාත්මක නමුත් ඒවාට අවශ්‍ය රබර් කිරි අඩු මිලට පිටරටින් ආනයනය කිරිම නිසා මෙරට රබර් කර්මාන්තය කඩා වැටීමට ප‍්‍රධාන හේතුව බව ද රබර් ක්ෂේත‍්‍රයේ  නියැලි සිටින පිරිස් කියති.

දැනට වසර පහ හයක සිට රබර් මිල පහත වැටීම ආරම්භ වූ බව පවසන රබර් වතු හිමියන් පැවති හෝ පවතින කිසිදු රජයක් මේ රබර් මිළ පහත වැටීමේ ගැටලූවට විසඳුම් ලබාදීමට අසමත් වූ බව කියයි.