(රොමේෂ් මධුෂංඛ)   

විවිධ ගැටළු හා බාධක රැසකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති නිසා මෙවර කන්නයෙන් පසුව යාපනයේ බොහෝ ගොවීන් නැවත දුම්කොළ වගා කිරීමට බාලාපොරොත්තුවක් නොමැති බව යාපනයේ දුම්කොළ වගාකරුවෝ පවසති.

රජය දුම්කොළ සදහා පනවා ඇති නීතිරීති දැඩි වීමත් සමගම ඒවා දුම්කොළ වගාව සදහාද බලපා ඇති බව පෙන්වා දෙන යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් දුම්කොළ බීජ සපයා ගැනීමේ සිටම එම නීතිරීති වලට තමන්ට යටත් වීමට සිදුවූ බව කියා සිටියහ.

යාපනයේ වඩමරච්චි හා කෝපායි ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක මේ දිනවල දුම්කොළ වගාවලින් අස්වැන්න නෙලීම ආරම්භ වීමත් සමගම දුම්කොළ මිල ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටෙන්නට පටන්ගෙ න ඇතැයි යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් පවසන අතර දුම්කොළ මිලට ගන්නා අයෙකු යාපනයෙන් සොයා ගැනීම පවා ප්‍රශ්නයක් වී ඇතැයි කියා සිටිති.

පසුගිය වසරේ මෙම කන්නයේදී  දුම්කොළයක් 180 කට අලෙවි කරගැනීමට හැකි වුවත් මෙවර තම දුම්කොළයක් තොග වශයෙන් රුපියල් 125 කටවත් අලෙවි කරගැනීමට නොහැකි වී ඇතැයි ඔවුන් පවසති.
දුම්කොළ වගාවට වඩා කපන ලද දුම්කොළ පදම්කොට පැණි යොදා පැණි දුම්කොළ වශයෙන් සකස් කිරීම ඉතා අසීරු ක්‍රියාවක් බව පෙන්වා දෙන යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් දුම්කොළ වියළීමේදී දුම්කොළ පෝරණුවලට ගිනි ඇවිළීමෙන් ඇතැම් විට දුම්කොළ කිලෝ 2000ක් 3000 ක් විනාශ වන අවස්ථාද ඇති බව කියා සිටිති.
මෙතරම් මහන්සියක් වී සකස් කරණු ලබන දුම්කොළයක් රුපියල් 200 කටවත් අලෙවි කරගැනීමට නොහැකිනම් එම ගොවිතැනෙන් පළක්  නොමැති හෙයින් මේ පිළිබඳව බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු බවට යාපනයේ දුම්කොළ ගොවීන් කියා සිටිති.