හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා

මේ වසරේ ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 21 වැනිදා දක්වා කාලයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 15.5කින් අවප්‍රමාණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. 

එමෙන්ම පසුගිය වසරේදී (2017) එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වූයේ සියයට 2.0කින් යැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු දත්ත පෙන්වාදෙයි. 

මේ වසරේ ජනවාරි 1 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 21 වැනිදා දක්වා කාලයේදී අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්වලට සාපේක්ෂව ද ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වී ඇත. 

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ තුළ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරය ශක්තිමත් වීම, රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළෙන් ආයෝජන පිටතට ගලායෑම සහ ආනයන ගෙවීම් වෙනුවෙන් විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ පැවැති ඉල්ලුම යනාදි කරුණු එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වීමට වැඩි වශයෙන් බලපෑවේ යැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වාදෙයි.

විදෙස් ව්‍යවහාර මුදල් ඒකක හා සැසඳීමේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල වැඩිම අගයකින් අවප්‍රමාණය වී ඇත්තේ ජපන් යෙන්වලට එරෙහිවය. ජපන් යෙන් හා සැසඳීමේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 16.6කින් අවප්‍රමාණය වී ඇත.

ඉහත සඳහන් කාලයේදී යුරෝවට සාපේක්ෂව සියයට 11.9කින්, ස්ටර්ලින් පවුමකට සාපේක්ෂව සියයට 10.2කින්, කැනේඩියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 9.2කින්, ඕස්ටේ්‍රලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 7.5කින් සහ ඉන්දීය රුපියලට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වී ඇත.