(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ඉකුත් මාස 21කට ආසන්න කාලයේදී මෙරට මත්ස්‍ය සැකසුම් කර්මාන්ත සංඛ්‍යාව 34 සිට 68 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.

යුරෝපා සංගමයට ශ්‍රී ලංකාවට පනවා තිබූ තහනම් ඉවත් කරන ලද්දේ 2016 වසරේ ජූනි මාසයේදීය. තහනම පැනවූයේ 2014 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේදීය. තහනම නිසා මත්ස්‍ය අපනයන පහත වැටුණු අතර මත්ස්‍ය සැකසුම් කර්මාන්තයක් බොහෝමයක් වසා දැමීමට සිදුවූ බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය සඳහන් සඳහන් කරයි

එහෙත් පසුගිය සමයේදී මත්ස්‍ය අපනයන ප්‍රමාණය සහ ආදායම වැඩි වීමත් සමඟ මත්ස්‍ය සැකසුම් කර්මාන්ත සංඛ්‍යාව 34 සිට 68 දක්වා ඉහළ ගිය බවත් මෙරටින් අපනයන කරන ටූනා,  මසුන් මෙන්ම ඉස්සන්, පොකිරිස්සන්, කකුලුවන් වැනි මත්ස්‍ය විශේෂ සඳහා ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුම ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.