(නාලක සංජීව දහනායක)


බඩ ඉරිඟු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 40 සහතික මිලක් ප‍්‍රකාශයට පත්කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය අවධානය යොමුකර තිබේ.

මීට අදාළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ලබන සතියේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.


කුකුළන් ඇතුළු විවිධ සත්වයන්ගේ ආහාර සඳහා වැඩිපුර යොදාගනු ලබන්නේ බඩඉරිඟුය. මේ වනවිට මෙරට බඩ ඉරිඟු වගාකිරීම අඩුවීම හේතුවෙන් විදේශ රටවලින් බඩඉරිඟු ආනයන කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 6500 අධික මුදලක් වැයවන බවද අමාත්‍යවරයා කීය.


කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී බඩ ඉරිඟු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 40 මිලක් පැනවීමට යෝජනාවී තිබේ.