නාලක සංජීව දහනායක
 
මෙතෙක් අනුගමනය කළ ක‍්‍රමය වෙනස් කර සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නා බඩඉරිඟු මහා පරිමාණයෙන් ආනයනය කිරීමෙන් කුකුළු මස් මිළ ඉහළ යෑමේ අවධානමක් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.


මෙරට නිපදවන බඩඉරිඟු අස්වැන්න සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා ප‍්‍රමාණවත් නොවන බැවින් සියයට 25 - 30ත් අතර අතිරේක බඩඉරිඟු ප‍්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමට පැවති රජය අවසර ලබාදී ඇත. 


එහෙත් හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විසින් එම ක‍්‍රමවේදය වෙනස් කර 2015 වසරේ සිට බඩඉරිඟු ආනයනය කරීම තම දේශපාලන හිතවකුට ලබාදී තිබෙන බවද මන්ත‍්‍රීවරයා කීය.


මේ හේතුවෙන් කුකුළු ගොවිපළ හිමියන්ට අතරමැදියකු හරහා බඩඉරිඟු මිළදී ගැනීමට සිදුවීමෙන් කුකුළු මස් මිළ ඉහළ යෑමේ අවධානම මතුවී තිබෙන බවද සඳහන් කළේය.