කෘෂිකාර්මික සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් තුර්කිය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
 
ශ්‍රී ලංකාව සහ තුර්කිය අතර කෘෂිකාර්මික කටයුතු සම්බන්ධ දැනුම, තාක්ෂණය හා ශිල්ප ක්‍රම හුවමාරු කරගැනීමේ අරමුණින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනුව රජය එම තීරණය ගෙන තිබේ. අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එහිදි ඊට අනුමැතිය හිමිව තිබේ. 
 
පසුගිය වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව තුර්කියෙන් කරන ලද ආනයනවල වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 69.20ක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුර්කියට කරන ලද අපනයනවල වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 154.4ක් බව දත්ත වාර්තා සඳහන් කරයි. මේ අනුව පසුගිය වසරේදී දෙරට අතර සිදු වූ ද්විපාර්ශවීය වෙළෙඳාමේ වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 223.60 ක් බව ද දත්තා වාර්තා සඳහන් කරයි.  

055